Θα πρέπει να εισάγετε ακολούθως τα απαιτούμενα στοιχεία διεύθυνσης, προκειμένου να επιβεβαιώσετε εάν παρέχονται σε αυτή SFBB υπηρεσίες.

Βήμα 1: Εισάγετε τον ταχυδρομικό κωδικό