Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών και τηλεφωνικά στο 215-215-7848, (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00 - 17:00)